0918630555

Home / Tin Tức Nhà Đẹp / Các loại xi măng trong xây dựng

Các loại xi măng trong xây dựng

Các loại xi măng trong xây dựng. .Xi măng là vậy liệu ứng dụng rông rãi trong ngành xây dưng. Đặ biệt là chất kết dính liên kết tất cả các thành phần cấu thành khác. Có ba loại vật liệu xi măng thường dùng.

1. Hồ xi măng :Hỗn hợp của xi măng và nước, ít có ứng dụng thực tiễn, chủ yếu được sử dụng trong nghiên cứu vật liệu xi măng do chiếm tỷ lệ phần trăm lớn và chi phối nhiều tính chất cơ lý của loại vật liệu này ,dùng để nối các đầu trụ và các bức tường với nhau, lót, ốp các laoi gạch men….

2. Vữa xi măng: Hỗn hợp của xi măng, cát và nước. Nói một cách khác, vữa là vật liệu nhận được khi cho thêm cát vào công thức của hồ xi măng.Được sử dụng để xây , tô , trát các bức tường ….

3 .Bê tông :Hỗn hợp của xi măng, cát, sỏi và nước hoặc tùy trường hợp cụ thể có thể cho thêm chất phụ gia vào để làm tăng thêm khả năng đông cứng. Dùng để đổ móng , trụ , sàn, cầu thang,…

Sau đây la một số loại xi măng thông dụng thường dùng trong ngành xây dựng.

 

 

 

Bình luận facebook

comments