Home / Cẩm nang xây nhà theo phong thủy (page 3)

Cẩm nang xây nhà theo phong thủy

Thông tin chuyên ngành Phong Thủy, Kiến Thức Phong Thủy, Tư Vấn Phong Thủy miễn phí.

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1975

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1975 là bài viết mà Nhà Việt Xanh đã đã tổng hợp lại để qua đó các gia chủ có thể tham khảo để hiểu biết rõ hơn về phong thủy nhà ở và cách xây nhà phù hợp với năm sinh của mình. Năm sinh: 1975 Mệnh: Đại Khuê Thủy Quẻ mệnh: Đoài Kim Năm can chi: Ất Mẹo, thuộc Tây Tứ Mệnh ... Read More »

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1974

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1974 là bài viết mà Nhà Việt Xanh đã đã tổng hợp lại để qua đó các gia chủ có thể tham khảo để hiểu biết rõ hơn về phong thủy nhà ở và cách xây nhà phù hợp với năm sinh của mình. Mệnh: Đại Khuê Thủy Quẻ mệnh: Cấn Thổ Năm can chi: Giáp Dần, thuộc Tây Tứ Mệnh Gải thích ... Read More »

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1973

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1973 là bài viết mà Nhà Việt Xanh đã đã tổng hợp lại để qua đó các gia chủ có thể tham khảo để hiểu biết rõ hơn về phong thủy nhà ở và cách xây nhà phù hợp với năm sinh của mình. Năm sinh: 1973 Mệnh: Tang Đố Mộc Quẻ mệnh: Ly Hỏa Năm can chi: Quý Sửu, thuộc Đông Tứ Mệnh ... Read More »

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1970

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1970 là bài viết mà Nhà Việt Xanh đã đã tổng hợp lại để qua đó các gia chủ có thể tham khảo để hiểu biết rõ hơn về phong thủy nhà ở và cách xây nhà phù hợp với năm sinh của mình. Năm sinh: 1970 Mệnh: Thoa Xuyến Kim Quẻ mệnh: Chấn Mộc Năm can chi: Canh Tuất, thuộc Đông Tứ Mệnh ... Read More »

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1969

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1969 là bài viết mà Nhà Việt Xanh đã đã tổng hợp lại để qua đó các gia chủ có thể tham khảo để hiểu biết rõ hơn về phong thủy nhà ở và cách xây nhà phù hợp với năm sinh của mình. Năm sinh: 1969 Mệnh: Đại Dịch Thổ Quẻ mệnh: Tốn Mộc Năm can chi: Kỹ Dậu, thuộc Đông Tứ Mệnh ... Read More »

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1968

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1968 là bài viết mà Nhà Việt Xanh đã đã tổng hợp lại để qua đó các gia chủ có thể tham khảo để hiểu biết rõ hơn về phong thủy nhà ở và cách xây nhà phù hợp với năm sinh của mình. Năm sinh: 1968 Mệnh: Đại Dịch Thổ Quẻ mệnh: Khôn Thổ Năm can chi: Mậu Thân, thuộc Tây Tứ Mệnh ... Read More »

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1967

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1967 là bài viết mà Nhà Việt Xanh đã đã tổng hợp lại để qua đó các gia chủ có thể tham khảo để hiểu biết rõ hơn về phong thủy nhà ở và cách xây nhà phù hợp với năm sinh của mình. Năm sinh: 1967 Mệnh: Thiên Hà Thủy Quẻ mệnh: Càn Kim Năm can chi: Đinh Mùi, thuộc Tây Tứ Mệnh ... Read More »

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1966

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1966 là bài viết mà Nhà Việt Xanh đã đã tổng hợp lại để qua đó các gia chủ có thể tham khảo để hiểu biết rõ hơn về phong thủy nhà ở và cách xây nhà phù hợp với năm sinh của mình. Năm sinh: 1966 Mệnh: Thiên Hà Thủy Quẻ mệnh: Đoài Kim Năm can chi: Bính Ngọ, thuộc Tây Tứ Mệnh ... Read More »

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1965

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1965 là bài viết mà Nhà Việt Xanh đã đã tổng hợp lại để qua đó các gia chủ có thể tham khảo để hiểu biết rõ hơn về phong thủy nhà ở và cách xây nhà phù hợp với năm sinh của mình. Năm sinh: 1965 Mệnh: Phú Đăng Hỏa Quẻ mệnh: Cấn Thổ Năm can chi: Ất Tỵ, thuộc Tây Tứ Mệnh ... Read More »

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1964

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1964 là bài viết mà Nhà Việt Xanh đã đã tổng hợp lại để qua đó các gia chủ có thể tham khảo để hiểu biết rõ hơn về phong thủy nhà ở và cách xây nhà phù hợp với năm sinh của mình. Năm sinh: 1964 Mệnh: Phú Đăng Hỏa Quẻ mệnh: Ly Hỏa Năm can chi: Giáp Thìn, thuộc Đông Tứ Mệnh ... Read More »