0918630555

Home / Cẩm nang xây nhà theo phong thủy (page 3)

Cẩm nang xây nhà theo phong thủy

Thông tin chuyên ngành Phong Thủy, Kiến Thức Phong Thủy, Tư Vấn Phong Thủy miễn phí.

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1982

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1982 là bài viết mà Nhà Việt Xanh đã đã tổng hợp lại để qua đó các gia chủ có thể tham khảo để hiểu biết rõ hơn về phong thủy nhà ở và cách xây nhà phù hợp với năm sinh của mình. Năm sinh: 1982 Mệnh: Đại Hải Thủy Quẻ mệnh: Ly Hỏa Năm can chi: Nhâm Tuất, thuộc Đông Tứ Mệnh ... Read More »

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1981

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1981 là bài viết mà Nhà Việt Xanh đã đã tổng hợp lại để qua đó các gia chủ có thể tham khảo để hiểu biết rõ hơn về phong thủy nhà ở và cách xây nhà phù hợp với năm sinh của mình. Năm sinh: 1981 Mệnh: Thạch Lựu Mộc Quẻ mệnh: Khảm Thủy Năm can chi: Tân Dậu, thuộc Đông Tứ Mệnh ... Read More »

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1980

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1980 là bài viết mà Nhà Việt Xanh đã đã tổng hợp lại để qua đó các gia chủ có thể tham khảo để hiểu biết rõ hơn về phong thủy nhà ở và cách xây nhà phù hợp với năm sinh của mình. Năm sinh: 1980 Mệnh: Thạch Lựu Mộc Quẻ mệnh: Khôn Thổ Năm can chi: Canh Thân, thuộc Tây Tứ Mệnh ... Read More »

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1979

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1979 là bài viết mà Nhà Việt Xanh đã đã tổng hợp lại để qua đó các gia chủ có thể tham khảo để hiểu biết rõ hơn về phong thủy nhà ở và cách xây nhà phù hợp với năm sinh của mình. Năm sinh: 1979 Mệnh: Thiên Thượng Hỏa Quẻ mệnh: Chấn Mộc Năm can chi: Kỹ Mùi, thuộc Đông Tứ Mệnh ... Read More »

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1978

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1978 là bài viết mà Nhà Việt Xanh đã đã tổng hợp lại để qua đó các gia chủ có thể tham khảo để hiểu biết rõ hơn về phong thủy nhà ở và cách xây nhà phù hợp với năm sinh của mình. Năm sinh: 1978 Mệnh: Thiên Thượng Hỏa Quẻ mệnh: Tốn Mộc Năm can chi: Mậu Ngọ, thuộc Đông Tứ Mệnh ... Read More »

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1977

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1977 là bài viết mà Nhà Việt Xanh đã đã tổng hợp lại để qua đó các gia chủ có thể tham khảo để hiểu biết rõ hơn về phong thủy nhà ở và cách xây nhà phù hợp với năm sinh của mình. Năm sinh: 1977 Mệnh: Sa Trung Thổ Quẻ mệnh: Khôn Thổ Năm can chi: Đinh Tỵ, thuộc Tây Tứ Mệnh ... Read More »

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1976

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1976 là bài viết mà Nhà Việt Xanh đã đã tổng hợp lại để qua đó các gia chủ có thể tham khảo để hiểu biết rõ hơn về phong thủy nhà ở và cách xây nhà phù hợp với năm sinh của mình. Năm sinh: 1976 Mệnh: Sa Trung Thổ Quẻ mệnh: Càn Kim Năm can chi: Bính Thìn, thuộc Tây Tứ Mệnh ... Read More »

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1975

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1975 là bài viết mà Nhà Việt Xanh đã đã tổng hợp lại để qua đó các gia chủ có thể tham khảo để hiểu biết rõ hơn về phong thủy nhà ở và cách xây nhà phù hợp với năm sinh của mình. Năm sinh: 1975 Mệnh: Đại Khuê Thủy Quẻ mệnh: Đoài Kim Năm can chi: Ất Mẹo, thuộc Tây Tứ Mệnh ... Read More »

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1974

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1974 là bài viết mà Nhà Việt Xanh đã đã tổng hợp lại để qua đó các gia chủ có thể tham khảo để hiểu biết rõ hơn về phong thủy nhà ở và cách xây nhà phù hợp với năm sinh của mình. Mệnh: Đại Khuê Thủy Quẻ mệnh: Cấn Thổ Năm can chi: Giáp Dần, thuộc Tây Tứ Mệnh Gải thích ... Read More »

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1973

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1973 là bài viết mà Nhà Việt Xanh đã đã tổng hợp lại để qua đó các gia chủ có thể tham khảo để hiểu biết rõ hơn về phong thủy nhà ở và cách xây nhà phù hợp với năm sinh của mình. Năm sinh: 1973 Mệnh: Tang Đố Mộc Quẻ mệnh: Ly Hỏa Năm can chi: Quý Sửu, thuộc Đông Tứ Mệnh ... Read More »