0918630555

Home / Cẩm nang xây nhà theo phong thủy (page 4)

Cẩm nang xây nhà theo phong thủy

Thông tin chuyên ngành Phong Thủy, Kiến Thức Phong Thủy, Tư Vấn Phong Thủy miễn phí.

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1970

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1970 là bài viết mà Nhà Việt Xanh đã đã tổng hợp lại để qua đó các gia chủ có thể tham khảo để hiểu biết rõ hơn về phong thủy nhà ở và cách xây nhà phù hợp với năm sinh của mình. Năm sinh: 1970 Mệnh: Thoa Xuyến Kim Quẻ mệnh: Chấn Mộc Năm can chi: Canh Tuất, thuộc Đông Tứ Mệnh ... Read More »

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1969

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1969 là bài viết mà Nhà Việt Xanh đã đã tổng hợp lại để qua đó các gia chủ có thể tham khảo để hiểu biết rõ hơn về phong thủy nhà ở và cách xây nhà phù hợp với năm sinh của mình. Năm sinh: 1969 Mệnh: Đại Dịch Thổ Quẻ mệnh: Tốn Mộc Năm can chi: Kỹ Dậu, thuộc Đông Tứ Mệnh ... Read More »

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1968

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1968 là bài viết mà Nhà Việt Xanh đã đã tổng hợp lại để qua đó các gia chủ có thể tham khảo để hiểu biết rõ hơn về phong thủy nhà ở và cách xây nhà phù hợp với năm sinh của mình. Năm sinh: 1968 Mệnh: Đại Dịch Thổ Quẻ mệnh: Khôn Thổ Năm can chi: Mậu Thân, thuộc Tây Tứ Mệnh ... Read More »

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1967

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1967 là bài viết mà Nhà Việt Xanh đã đã tổng hợp lại để qua đó các gia chủ có thể tham khảo để hiểu biết rõ hơn về phong thủy nhà ở và cách xây nhà phù hợp với năm sinh của mình. Năm sinh: 1967 Mệnh: Thiên Hà Thủy Quẻ mệnh: Càn Kim Năm can chi: Đinh Mùi, thuộc Tây Tứ Mệnh ... Read More »

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1966

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1966 là bài viết mà Nhà Việt Xanh đã đã tổng hợp lại để qua đó các gia chủ có thể tham khảo để hiểu biết rõ hơn về phong thủy nhà ở và cách xây nhà phù hợp với năm sinh của mình. Năm sinh: 1966 Mệnh: Thiên Hà Thủy Quẻ mệnh: Đoài Kim Năm can chi: Bính Ngọ, thuộc Tây Tứ Mệnh ... Read More »

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1965

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1965 là bài viết mà Nhà Việt Xanh đã đã tổng hợp lại để qua đó các gia chủ có thể tham khảo để hiểu biết rõ hơn về phong thủy nhà ở và cách xây nhà phù hợp với năm sinh của mình. Năm sinh: 1965 Mệnh: Phú Đăng Hỏa Quẻ mệnh: Cấn Thổ Năm can chi: Ất Tỵ, thuộc Tây Tứ Mệnh ... Read More »

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1964

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1964 là bài viết mà Nhà Việt Xanh đã đã tổng hợp lại để qua đó các gia chủ có thể tham khảo để hiểu biết rõ hơn về phong thủy nhà ở và cách xây nhà phù hợp với năm sinh của mình. Năm sinh: 1964 Mệnh: Phú Đăng Hỏa Quẻ mệnh: Ly Hỏa Năm can chi: Giáp Thìn, thuộc Đông Tứ Mệnh ... Read More »

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1963

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1963 là bài viết mà Nhà Việt Xanh đã đã tổng hợp lại để qua đó các gia chủ có thể tham khảo để hiểu biết rõ hơn về phong thủy nhà ở và cách xây nhà phù hợp với năm sinh của mình. Năm sinh: 1963 Mệnh: Kim Bá Kim Quẻ mệnh: Khảm Thủy Năm can chi: Quý Mẹo, thuộc Đông Tứ Mệnh ... Read More »

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1962

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1962 là bài viết mà Nhà Việt Xanh đã đã tổng hợp lại để qua đó các gia chủ có thể tham khảo để hiểu biết rõ hơn về phong thủy nhà ở và cách xây nhà phù hợp với năm sinh của mình. Năm sinh: 1962 Mệnh: Kim Bá Kim Quẻ mệnh: Khôn Thổ Năm can chi: Nhâm Dần, thuộc Tây Tứ Mệnh ... Read More »

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1959

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1959 là bài viết mà Nhà Việt Xanh đã đã tổng hợp lại để qua đó các gia chủ có thể tham khảo để hiểu biết rõ hơn về phong thủy nhà ở và cách xây nhà phù hợp với năm sinh của mình. Năm sinh: 1959 Mệnh: Bình Địa Mộc Quẻ mệnh: Khôn Thổ Năm can chi: Kỹ Hợi, thuộc Tây Tứ Mệnh ... Read More »