0918630555

Home / Cẩm nang xây nhà theo phong thủy (page 5)

Cẩm nang xây nhà theo phong thủy

Thông tin chuyên ngành Phong Thủy, Kiến Thức Phong Thủy, Tư Vấn Phong Thủy miễn phí.

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1995

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1995 là bài viết mà Nhà Việt Xanh đã đã tổng hợp lại để qua đó các gia chủ có thể tham khảo để hiểu biết rõ hơn về phong thủy nhà ở và cách xây nhà phù hợp với năm sinh của mình. Năm sinh: 1995 Mệnh: Sơn Đầu Hỏa Quẻ mệnh: Khôn Thổ Năm can chi: Ất Hợi, thuộc Tây Tứ ... Read More »

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1994

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1994 là bài viết mà Nhà Việt Xanh đã đã tổng hợp lại để qua đó các gia chủ có thể tham khảo để hiểu biết rõ hơn về phong thủy nhà ở và cách xây nhà phù hợp với năm sinh của mình. Năm sinh: 1994 Mệnh: Sơn Đầu Hỏa Quẻ mệnh: Càn Kim Năm can chi: Giáp Tuất, thuộc Tây Tứ Mệnh ... Read More »

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1993

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1993 là bài viết mà Nhà Việt Xanh đã đã tổng hợp lại để qua đó các gia chủ có thể tham khảo để hiểu biết rõ hơn về phong thủy nhà ở và cách xây nhà phù hợp với năm sinh của mình. Năm sinh: 1993 Mệnh: Kiếm Phong Kim Quẻ mệnh: Đoài Kim Năm can chi: Quý Dậu, thuộc Tây Tứ Mệnh ... Read More »

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1992

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1992 là bài viết mà Nhà Việt Xanh đã đã tổng hợp lại để qua đó các gia chủ có thể tham khảo để hiểu biết rõ hơn về phong thủy nhà ở và cách xây nhà phù hợp với năm sinh của mình. Năm sinh: 1992 Mệnh: Kiếm Phong Kim Quẻ mệnh: Cấn Thổ Năm can chi: Nhâm Thân, thuộc Tây Tứ Mệnh ... Read More »

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1991

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1991 là bài viết mà Nhà Việt Xanh đã đã tổng hợp lại để qua đó các gia chủ có thể tham khảo để hiểu biết rõ hơn về phong thủy nhà ở và cách xây nhà phù hợp với năm sinh của mình. Năm sinh: 1991 Mệnh: Lộ Bàng Thổ Quẻ mệnh: Ly Hỏa Năm can chi: Tân Mùi, thuộc Đông Tứ Mệnh ... Read More »

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1990

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1990 là bài viết mà Nhà Việt Xanh đã đã tổng hợp lại để qua đó các gia chủ có thể tham khảo để hiểu biết rõ hơn về phong thủy nhà ở và cách xây nhà phù hợp với năm sinh của mình. Năm sinh: 1990 Mệnh: Lộ Bàng Thổ Quẻ mệnh: Khảm Thủy Năm can chi: Canh Ngọ, thuộc Đông Tứ Mệnh ... Read More »

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1989

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1989 là bài viết mà Nhà Việt Xanh đã đã tổng hợp lại để qua đó các gia chủ có thể tham khảo để hiểu biết rõ hơn về phong thủy nhà ở và cách xây nhà phù hợp với năm sinh của mình. Năm sinh: 1989 Mệnh: Đại Lâm Mộc Quẻ mệnh: Khôn Thổ Năm can chi: Kỹ Tỵ, thuộc Tây Tứ ... Read More »

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1988

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1988 à bài viết mà Nhà Việt Xanh đã đã tổng hợp lại để qua đó các gia chủ có thể tham khảo để hiểu biết rõ hơn về phong thủy nhà ở và cách xây nhà phù hợp với năm sinh của mình. Năm sinh: 1988 Mệnh: Đại Lâm Mộc Quẻ mệnh: Chấn Mộc Năm can chi: Mậu Thìn, thuộc Đông Tứ Mệnh ... Read More »

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1987

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1987 là bài viết mà Nhà Việt Xanh đã đã tổng hợp lại để qua đó các gia chủ có thể tham khảo để hiểu biết rõ hơn về phong thủy nhà ở và cách xây nhà phù hợp với năm sinh của mình. Năm sinh: 1987 Mệnh: Lư Trung Hỏa Quẻ mệnh: Tốn Mộc Năm can chi: Đinh Mẹo, thuộc Đông Tứ Mệnh ... Read More »