0918630555

Home / Cẩm nang xây nhà theo phong thủy (page 5)

Cẩm nang xây nhà theo phong thủy

Thông tin chuyên ngành Phong Thủy, Kiến Thức Phong Thủy, Tư Vấn Phong Thủy miễn phí.

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1985

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1985 là bài viết mà Nhà Việt Xanh đã đã tổng hợp lại để qua đó các gia chủ có thể tham khảo để hiểu biết rõ hơn về phong thủy nhà ở và cách xây nhà phù hợp với năm sinh của mình. Năm sinh: 1985 Mệnh: Hải Trung Kim Quẻ mệnh: Càn Kim Năm can chi: Ất Sửu, thuộc Tây Tứ Mệnh ... Read More »

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1984

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1984 là bài viết mà Nhà Việt Xanh đã đã tổng hợp lại để qua đó các gia chủ có thể tham khảo để hiểu biết rõ hơn về phong thủy nhà ở và cách xây nhà phù hợp với năm sinh của mình. Năm sinh: 1984 Mệnh: Hải Trung Kim Quẻ mệnh: Đoài Kim Năm can chi: Giáp Tý, thuộc Tây Tứ Mệnh ... Read More »

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1983

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1983 là bài viết mà Nhà Việt Xanh đã đã tổng hợp lại để qua đó các gia chủ có thể tham khảo để hiểu biết rõ hơn về phong thủy nhà ở và cách xây nhà phù hợp với năm sinh của mình. Năm sinh: 1983 Mệnh: Đại Hải Thủy Quẻ mệnh: Cấn Thổ Năm can chi: Quý Hợi, thuộc Tây Tứ Mệnh ... Read More »

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1982

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1982 là bài viết mà Nhà Việt Xanh đã đã tổng hợp lại để qua đó các gia chủ có thể tham khảo để hiểu biết rõ hơn về phong thủy nhà ở và cách xây nhà phù hợp với năm sinh của mình. Năm sinh: 1982 Mệnh: Đại Hải Thủy Quẻ mệnh: Ly Hỏa Năm can chi: Nhâm Tuất, thuộc Đông Tứ Mệnh ... Read More »

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1981

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1981 là bài viết mà Nhà Việt Xanh đã đã tổng hợp lại để qua đó các gia chủ có thể tham khảo để hiểu biết rõ hơn về phong thủy nhà ở và cách xây nhà phù hợp với năm sinh của mình. Năm sinh: 1981 Mệnh: Thạch Lựu Mộc Quẻ mệnh: Khảm Thủy Năm can chi: Tân Dậu, thuộc Đông Tứ Mệnh ... Read More »

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1980

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1980 là bài viết mà Nhà Việt Xanh đã đã tổng hợp lại để qua đó các gia chủ có thể tham khảo để hiểu biết rõ hơn về phong thủy nhà ở và cách xây nhà phù hợp với năm sinh của mình. Năm sinh: 1980 Mệnh: Thạch Lựu Mộc Quẻ mệnh: Khôn Thổ Năm can chi: Canh Thân, thuộc Tây Tứ Mệnh ... Read More »

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1979

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1979 là bài viết mà Nhà Việt Xanh đã đã tổng hợp lại để qua đó các gia chủ có thể tham khảo để hiểu biết rõ hơn về phong thủy nhà ở và cách xây nhà phù hợp với năm sinh của mình. Năm sinh: 1979 Mệnh: Thiên Thượng Hỏa Quẻ mệnh: Chấn Mộc Năm can chi: Kỹ Mùi, thuộc Đông Tứ Mệnh ... Read More »

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1978

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1978 là bài viết mà Nhà Việt Xanh đã đã tổng hợp lại để qua đó các gia chủ có thể tham khảo để hiểu biết rõ hơn về phong thủy nhà ở và cách xây nhà phù hợp với năm sinh của mình. Năm sinh: 1978 Mệnh: Thiên Thượng Hỏa Quẻ mệnh: Tốn Mộc Năm can chi: Mậu Ngọ, thuộc Đông Tứ Mệnh ... Read More »

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1977

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1977 là bài viết mà Nhà Việt Xanh đã đã tổng hợp lại để qua đó các gia chủ có thể tham khảo để hiểu biết rõ hơn về phong thủy nhà ở và cách xây nhà phù hợp với năm sinh của mình. Năm sinh: 1977 Mệnh: Sa Trung Thổ Quẻ mệnh: Khôn Thổ Năm can chi: Đinh Tỵ, thuộc Tây Tứ Mệnh ... Read More »

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1976

Phong thủy xây nhà cho người sinh năm 1976 là bài viết mà Nhà Việt Xanh đã đã tổng hợp lại để qua đó các gia chủ có thể tham khảo để hiểu biết rõ hơn về phong thủy nhà ở và cách xây nhà phù hợp với năm sinh của mình. Năm sinh: 1976 Mệnh: Sa Trung Thổ Quẻ mệnh: Càn Kim Năm can chi: Bính Thìn, thuộc Tây Tứ Mệnh ... Read More »