Chung cư An Gia Riverside quận 7 115m2

chung cư An Gia quận 7 1
chung cư An Gia quận 7 2
chung cư An Gia quận 7 3
chung cư An Gia quận 7 4
chung cư An Gia quận 7 5
chung cư An Gia quận 7 6
chung cư An Gia quận 7 7
chung cư An Gia quận 7 8
chung cư An Gia quận 7 9
chung cư An Gia quận 7 10
chung cư An Gia quận 7 11
chung cư An Gia quận 7 12
chung cư An Gia quận 7 13
chung cư An Gia quận 7 14

 

Thông tin dự án

Tên khách hàng: Mss. Lan

Địa chỉ: 89 Hoàng Quốc Việt, Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Thiết kế nội thất chung cư

Diện tích: 115m2

Đơn vị thiết kế: Binba Architecture