Chung cư DIC Vũng Tàu 80m2

chung cư DIC vũng Tàu 1
chung cư DIC vũng Tàu 2
chung cư DIC vũng Tàu 3
chung cư DIC vũng Tàu 4
chung cư DIC vũng Tàu 5
chung cư DIC vũng Tàu 6
chung cư DIC vũng Tàu 7
chung cư DIC vũng Tàu 8
chung cư DIC vũng Tàu 9
chung cư DIC vũng Tàu 10
chung cư DIC vũng Tàu 11

 

Thông tin dự án

Tên khách hàng: Mr. Park

Địa chỉ: Đường 3/2, Phường Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

Lĩnh vực: Thiết kế chung cư

Diện tích: 80m2

Đơn vị thiết kế: Binba Architecture