Chung cư La Astoria 2 80m2

Căn hộ astoria 2 11
Căn hộ astoria 2 12
Căn hộ astoria 2 1
Căn hộ astoria 2 2
Căn hộ astoria 2 3
Căn hộ astoria 2 4
Căn hộ astoria 2 5
Căn hộ astoria 2 6
Căn hộ astoria 2 7
Căn hộ astoria 2 8
Căn hộ astoria 2 9
Căn hộ astoria 2 10

 

Thông tin dự án

Tên khách hàng: Lê Quang Huy

Lĩnh vực: Nội thất chung cư

Diện tích: 80m2

Đơ vị thiết kế: Binba Architecture