Chung cư Sunrise Riverside Nhà Bè 66m2

Sunrise Riverside Nhà Bè 66m2 1
Sunrise Riverside Nhà Bè 66m2 2
Sunrise Riverside Nhà Bè 66m2 3
Sunrise Riverside Nhà Bè 66m2 4
Sunrise Riverside Nhà Bè 66m2 5
Sunrise Riverside Nhà Bè 66m2 6
Sunrise Riverside Nhà Bè 66m2 7
Sunrise Riverside Nhà Bè 66m2 8
Sunrise Riverside Nhà Bè 66m2 9
Sunrise Riverside Nhà Bè 66m2 10
Sunrise Riverside Nhà Bè 66m2 11
Sunrise Riverside Nhà Bè 66m2 12
Sunrise Riverside Nhà Bè 66m2 13

 

Thông tin dự án

Tên khách hàng: Mrs Diep

Địa chỉ: Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, Hồ Chí Minh

Diện tích: 66m2

Lĩnh vực: Thiết kế thi công chung cư

Đơn vị thiết kế: Binba Architecture