Nhà chị Trâm quận 8

nhà chị Trâm quận 8 1
nhà chị Trâm quận 8 2
nhà chị Trâm quận 8 3
nhà chị Trâm quận 8 4
nhà chị Trâm quận 8 5
nhà chị Trâm quận 8 6
nhà chị Trâm quận 8 7
nhà chị Trâm quận 8 8
nhà chị Trâm quận 8 9
nhà chị Trâm quận 8 10
nhà chị Trâm quận 8 11
nhà chị Trâm quận 8 12
nhà chị Trâm quận 8 13
nhà chị Trâm quận 8 14
nhà chị Trâm quận 8 15

 

Thông tin dự án

Tên khách hàng: HUỲNH DŨ THUYÊN

Địa chỉ: 2549/40 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Q.8

Diện tích: 155.2m2

Lĩnh vực: Thiết kế nhà phố

Đơn vị thiết kế: Binba Architecture