Nhà phố anh Bình quận 9

nhà phố anh Bình quận 9 1
nhà phố anh Bình quận 9 2
nhà phố anh Bình quận 9 3
nhà phố anh Bình quận 9 4
nhà phố anh Bình quận 9 5
nhà phố anh Bình quận 9 6
nhà phố anh Bình quận 9 7
nhà phố anh Bình quận 9 8
nhà phố anh Bình quận 9 9
nhà phố anh Bình quận 9 10
nhà phố anh Bình quận 9 11
nhà phố anh Bình quận 9 12

 

Thông tin dự án

Tên khách hàng: Nguyễn Thanh Bình

Địa chỉ: 18 đường 212, phường Phức Lang A, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Lĩnh vực: Thiết kế thi công nhà phố

Diện tích: 148.5m2

Đơn vị thiết kế: Binba Architecture