Nhà phố chị Bé Tư quận 3

nhà phố chị Bé Tư 1
nhà phố chị Bé Tư 2
nhà phố chị Bé Tư 3
nhà phố chị Bé Tư 4
nhà phố chị Bé Tư 5
nhà phố chị Bé Tư 6
nhà phố chị Bé Tư 7
nhà phố chị Bé Tư 8
nhà phố chị Bé Tư 9
nhà phố chị Bé Tư 10

 

Thông tin dự án

Tên khách hàng: Nguyễn Thị Bé Tư

Địa chỉ: 818 Trường Sa, P.14, Quận 3, TPHCM

Lĩnh vực: Thiết kế nội thất nhà phố

Diện tích: 76m2

Đơn vị thiết kế: Binba Architecture