Nhà phố Ms DungThủ Đức

nhà phố Ms Dung Thủ Đức 1
nhà phố Ms Dung Thủ Đức 3
nhà phố Ms Dung Thủ Đức 2
nhà phố Ms Dung Thủ Đức 4
nhà phố Ms Dung Thủ Đức 5
nhà phố Ms Dung Thủ Đức 6
nhà phố Ms Dung Thủ Đức 7
nhà phố Ms Dung Thủ Đức 8
nhà phố Ms Dung Thủ Đức 9
nhà phố Ms Dung Thủ Đức 10
nhà phố Ms Dung Thủ Đức 11
nhà phố Ms Dung Thủ Đức 12
nhà phố Ms Dung Thủ Đức 13
nhà phố Ms Dung Thủ Đức 14
nhà phố Ms Dung Thủ Đức 15

 

Thông tin dự án

Tên khách hàng: Đặng Phùng Dung

Địa chỉ: 3/2 đường số 4, KP 3, P. Linh Xuân, TP Thủ Đức

Lĩnh vực: Thiết kế nhà phố

Diện tích: 262m2

Đơn vị thiết kế: Binba Architecture