Nhà phố quận 10 đường 3/2

nhà phố quận 10 mr. Sang 1
nhà phố quận 10 mr. Sang 2
nhà phố quận 10 mr. Sang 3
nhà phố quận 10 mr. Sang 4
nhà phố quận 10 mr. Sang 5
nhà phố quận 10 mr. Sang 6
nhà phố quận 10 mr. Sang 7
nhà phố quận 10 mr. Sang 8
nhà phố quận 10 mr. Sang 9
nhà phố quận 10 mr. Sang 10
nhà phố quận 10 mr. Sang 11
nhà phố quận 10 mr. Sang 12
nhà phố quận 10 mr. Sang 13
nhà phố quận 10 mr. Sang 14

 

Thông tin dự án

Tên khách hàng: Mr. Sang

Địa chỉ: Đường 3/2, Quận 10, HCM

Lĩnh vực: Nội thất nhà phố

Diện tích: 150m2

Đơn vị thiết kế: Binba Architecture