Nhà phố quận Bình Chánh

nhà phố quận Bình Chánh 1
nhà phố quận Bình Chánh 2
nhà phố quận Bình Chánh 3
nhà phố quận Bình Chánh 4
nhà phố quận Bình Chánh 5
nhà phố quận Bình Chánh 6
nhà phố quận Bình Chánh 7
nhà phố quận Bình Chánh 8
nhà phố quận Bình Chánh 9
nhà phố quận Bình Chánh 10
nhà phố quận Bình Chánh 11
nhà phố quận Bình Chánh 12
nhà phố quận Bình Chánh 13

 

Thông tin dự án

Tên khách hàng: Mr. Luận

Địa chỉ: 58 Phạm Hùng, Bình Chánh, TPHCM

Lĩnh vực: Thiết kế thi công nhà phố

Diện tích: 47m2

Đơn vị thiết kế: Binba Architecture